gazelle
 • a.jpg
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.jpg
 • m.jpg
 • p.jpg

23.2.2015: Fartbøder – nye regler...

Fra den 1. februar 2015 indføres nye regler om betinget objektivt strafansvar for ejeren eller den registrerede bruger af et køretøj i mange af ATK-sagerne.

Det betingede objektive strafansvar (ejeransvar) vil gælde i sager, hvor hastighedsoverskridelsen er på højst 30 pct. Ved hastighedsoverskridelser på over 30 pct. gælder de hidtidige regler. Du kan læse mere om behandlingen af sagerne i nedenstående link.

Vores anbefaling er, at virksomhederne snarest muligt, får en firmapolitik vedr. betaling af fartbøder, således det bliver den der fører køretøjet, der betaler bøden og ikke virksomheden.

Dette kan f.eks. gøres ved at skrive rundt til alle ansatte, at ved kørsel i firmabiler betaler føreren af køretøjet alle fartbøder, og navnet på føreren ved bødeforlæg opgives til politiet.

R2pTracking tilbyder løsninger til:

 • Automatisk fører registrering
 • Hastighedsalarmer
 • Hastighedsovervågning
 • Automatisk hastighedsbegrænsning


Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om de nye regler eller om vores løsninger.

https://www.politi.dk/da/borgerservice/Fardsel/hastighedskontrol_ATK/efter_hastighedsmaaling/