Ferieplan i B/E

Ferieplan er en del af Bruger/Elev modulet og tillader at man f.eks. kan oprette skoleferie for en given skole/institution.

Gør følgende for at komme i gang:

 

Trin 1. Klik på fanen “Ferieplan”.

FeriePlan

Trin 2. Du kommer nu til en oversigt af eksisterende Ferieplaner. Klik på knappen for at oprette en ny Ferieplan.

Ferieplan2

Trin 3. Giv den nye Ferieplan et navn og vælg en eller flere destinationer (skole/institutioner), som den skal være gældende for. Inden du udføre planen skal du først klikke på fanen “Dage” og oprette de ferie perioder, som hører til den/de valgte destinationer.

Ferieplan3

Trin 4. Klik på fanen “Dage”. Du kan nu oprette ferie perioder f.eks. Påske og Juleferie. Klik på knappen “Ny”.

Ferieplanoversigt

Trin 5. Opret en ny ferie periode f.eks. Juleferie og husk at gemme den. Opret så mange perioder, som du har brug for til den pågældende skole/institution.

FerieplanNY

 

Trin 6. Når du skal udføre Ferieplanen, så skal du først angive hvilken periode den er gyldig i. Altså den periode, som der skal laves ændringer i de tilknyttede brugers behov (alle behov til denne destination vil blive afmeldt – grundet f.eks. Påskeferie).

Ferieplan4

Trin 7. Klik på knappen “Udføre planen”.

Ferieplan5

Trin 8. Du kan nu se antallet af ændringer der er lagt ind på baggrund af den udførte plan. For at se alle ændringerne, klik da på fanen “Ændringsoversigt”.