Opsplit den samlede moms pr. land/km

For at opsplitte den samlede moms, på de respektive gennemkørte lande pr. km., skal turen være af turtype Udlandskørsel.

Du skal vælge om du under Kunde pris type  vil anvende “ekskl. moms” eller “inkl. moms – opsplit km.”:

Åben turen.

Klik på (faktura linjer) nederst på turens kørselsindskrivningsside for at opsplittet den samlede moms på lande:

?Fakturalinje Udland

Klik på selve fakturalinjen, hvorefter turens fakturalinjer vises:

Fakturalinje Detaljer Udland

Klik på for at opsplitte turens moms.

Indtast total antal kørte km og klik på “Tilføj linje”, for ekstra linjer. Vælg det pågældende lands momssats i rullemenuen:

Faktura Opsplit Udland

Husk at gemme ved at klikke på  . Du er nu tilbage i fakturalinjen. Klik igen på  for at gemme.

Klik på for at markere at fakturalinjer er klar til fakturering. Husk at kontrollere din faktura for afsendelse til kunden.